Göteborgs Numismatiska Förening


Medlemsfrågor och beställningar

Våra adresser

Bibliotek

Nya Småskrifter

Arkiv med länkar

Föreningens historik

Holménska stiftelsen

Göteborgs Numismatiska förening, (GNF), har två huvudverksamheter. Dels samlas medlemmarna den andra måndagen i månaden under vår och höst för att lyssna till föredrag eller deltaga i bytesaftnar, oftast har vi också en auktion. Dels träffas vi i sektionsmöten i vår föreningslokal på Jungmansgatan. Idag finns fem aktiva sektioner. Allmänna sektionen, Antiksektionen, Fotosektionen, Medaljsektionen och Pollettsektionen.

AKTUELLT

Nästa månadsmöte den 13 maj.

Ordförande: Funderar och Informerar.

Länk till auktionsresultat för april.

Allmänna sektionen: möte den 6 april.

Antiksektionen: möte den 15 april.

Fotosektionen: efter överenskommelse med Yngve.

Medaljsektionen: inget möte i april.

Pollettsektionen: inget möte i april.

FÖRENINGSLOKALEN JUNGMANSGATAN

Lokalen kommer vara öppen vissa lördagar från klockan 11.
Huvudanledningen är att vi ska träffas och diskutera
numismatik i allmänhet, så det är roligt om man har med
sig något intressant att visa upp (inget tvång). Lördagen
innan månadsmötet kan man även se på nästa mötes
auktionsmaterial.

Nästa gång lokalen är öppen för besök:
lördagen den 20 april

Nya medlemmar, ung som gammal, är välkomna i vår krets och det går bra att kontakta oss via e-post eller brev, adresser nedan.


Presentation av GNF:s småskrift nr 34: Sven Kulle - Jugendkonstnären av Bo Gustavsson.
Recension av boken på Svenska Numismatiska Föreningens hemsida.

Vi efterlyser fler bra mynt till våra auktioner. Minimipris är nu 20 kr.
Övriga villkor är oförändrade.

Webmaster

Föreningens postadress:
Göteborgs Numismatiska Förening
Jungmansgatan 57, 413 15 GÖTEBORG