Göteborgs Numismatiska Förening

Välkommen till vår hemsida

Innehåll

GNFs småskrifter

Månadens_aktiviteter

Ordförande: Funderar och Informerar

Maj auktionslista

Åtsidor och Frånsidor: Maj månad

Arkiv Auktionslistor: Auktionslistor (zipfil)

Myntlänkar

Medlemsfrågor och beställningar

Våra_adresser

Kort om historik och verksamhet

I november 2013 fyllde vi 70 år!
Göteborgs Numismatiska Förening bildades ursprungligen 1943 under namnet Svenska Numismatiska Föreningen "Göteborgsavdelningen" och bestod i början av cirka ett 20-tal medlemmar som träffades en gång i månaden i all enkelhet. Man bytte mynt med varandra och höll små föredrag och hade mindre auktioner där objekt såldes till våra medlemmar.

Sedermera bildades Göteborgs Numismatiska Förening (GNF) som en helt fristående förening och under senare år har föreningens medlemsantal varierat mellan 175-200 personer i huvudsak bosatta i Göteborg och i västra regionen av vårt avlånga land.

GNF har anordnat utställningar under årens lopp både på olika banker och på Göteborgs Sjöfartsmuseum och Stadsmuseet. Vi har haft studieresor och utflykter för medlemmar och anordnat fem myntmässor i Göteborg för allmänheten. Vi ger ut småskrifter angående numismatik och inbjuder ofta föredragshållare från Sverige och utlandet. GNF har under flera år samarbetat med Lödöse Museum och Gunnar Holsts Stiftelse för numismatik om Numismatikens dag i Lödöse.

Rut och Bengt Holméns Stiftelse för Numismatik.
Bildades 2015 genom att Bengt och Ruth donerade en summa pengar för att stödja numismatiken i första hand genom att anordna föredrag i numismatiksa ämnen i Västsverige.
Verksamheten i den tidigare Gunnar Holts Stiftelse har avslutats och dess tillgångar har uppgått i den nya stiftelsen

Nya medlemmar, ung som gammal, är välkomna i vår krets och det går bra att kontakta oss via e-post eller brev, adresser nedan.

En ny skrift har utkommit i serien:

Göteborgs Numismatiska Förenings Småskrifter:

Nr 30

Ivar Johnsson som Medaljkonstnär

Av

Bo Gustavsson

Gnf Småskrifter

Förteckning över GNF:s bibliotek


Programmet för September 2018
Månadsmöte

Måndagen den 10/9 kl 19.00 möte i Missionskyrkan, Övre Hallegatan 27.
(Tvärgata till Virvelvindsgatan) Kyrkans parkeringsplatser disponeras utan kostnad mellan 18.00 – 22.00.
Hållplatser Vågmästareplatsen eller Wieselgrensplatsen
18.00-19.00 möjlighet till köp, byte och försäljning

1. Denna gång ingen auktion.
2. Bytesafton. Eventuellt några mynthandlare
3.

Inför nästa auktion

Skriftliga auktionsanbud för medlemmar i GNF och SNF senast tre dagar före auktionen till: Erik Lie Postadress i kallelsen. E-post: e.lie@telia.com

Ev. inropat material översändes som postförskott vid inköp av sammanlagt mer än 500 kronor. Porto tillkommer.

På månadsmötet bjuder föreningen på kaffe.

 

AKTIVITETER I KLUBBLOKALEN
(Jungmansgatan 57, Göteborg): strax intill Slottsskogen och Linnéplatsen. Ingång från gatan. Kaffe till självkostnadspris. Tillgång till föreningens bibliotek

ALLMÄNNA SEKTIONEN Värd Birgit Eriksson. 
Inget möte i september

ANTIKSEKTIONEN Värd Jonas Bring. 
Sammankomst 17/9 18:30 Jonas Bring – Joniska mynt

MEDALJSEKTIONEN Värd Nina Danielsson
Sammankomst 3/9 18:30: Stefan Jonasson – Medaljgravören Sebastian Dattler.

POLLETTSEKTIONEN Värd Stefan Jonasson.
Sammankomst: 26/9 18:30: Alex Cameron – Brittiska militärpolletter

Datum för sammankomsterna i föreningslokalen bör betraktas som preliminära, se kallelse för aktuell månad.
Höstens månadsmöten: 10/9, 8/10, 12/11, 10/12
Styrelsen sammanträder i föreningslokalen preliminärt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boken om göteborgspolletter är klar!

Leverans av pollettboken är något fördröjd.

För GNF
Bo Gustavsson

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myntets Dag Lödöse Museum 7/10 11-15

Myntmässa 2019

Datum kommer snart

Jubileumsfest
GNF:s 75-årsfest kommer att hållas på Frimurarsalongerna.
Tid: Lördagen 27/10 kl 18:00. Kostnad: 495,00 / person. Mer information kommer.

--------------------------------------

ÖVRIGT:

Vi efterlyser fler bra mynt till våra auktioner. Minimipris är nu 20 kr.
Övriga villkor är oförändrade..

Maj auktionslista

Åtsidor och Frånsidor: Maj månad)

Arkiv Auktionslistor: Auktionslistor (zipfil)


 


-------God fortsättning önskar styrelsen!--------Myntlänkar
Auktioner och mässor

2018:
8/9 Myntmässa, Norrköping
15-16/9 MISAB Stockholm
28/10 Myntbörsen, Köpenhamn Coin Fair
29/9 Myntmässa Lund
6/10 Myntmässa Borlänge
7/10 Myntdag Lödöse
28/10 Myntmässa Köpenhamn
10/11 Myntauktion Myntkompaniet

 

  

Webbansvarig: Bo Svensson

Beställning av litteratur och medlemsfrågor kan göras på mail ( Klicka på länken )

Föreningens postadress: Göteborgs Numismatiska Förening
Jungmansgatan 57, 413 11 GÖTEBORG