Göteborgs Numismatiska Förening

Välkommen till vår hemsida

Innehåll

GNFs småskrifter

Månadens_aktiviteter

Ordförande: Funderar och Informerar

Februari månads auktionslista

Åtsidor och Frånsidor:

Arkiv Auktionslistor: Auktionslistor (zipfil)

Myntlänkar

Medlemsfrågor och beställningar

Våra_adresser

Kort om historik och verksamhet

I november 2013 fyllde vi 70 år!
Göteborgs Numismatiska Förening bildades ursprungligen 1943 under namnet Svenska Numismatiska Föreningen "Göteborgsavdelningen" och bestod i början av cirka ett 20-tal medlemmar som träffades en gång i månaden i all enkelhet. Man bytte mynt med varandra och höll små föredrag och hade mindre auktioner där objekt såldes till våra medlemmar.

Sedermera bildades Göteborgs Numismatiska Förening (GNF) som en helt fristående förening och under senare år har föreningens medlemsantal varierat mellan 175-200 personer i huvudsak bosatta i Göteborg och i västra regionen av vårt avlånga land.

GNF har anordnat utställningar under årens lopp både på olika banker och på Göteborgs Sjöfartsmuseum och Stadsmuseet. Vi har haft studieresor och utflykter för medlemmar och anordnat fem myntmässor i Göteborg för allmänheten. Vi ger ut småskrifter angående numismatik och inbjuder ofta föredragshållare från Sverige och utlandet. GNF har under flera år samarbetat med Lödöse Museum och Gunnar Holsts Stiftelse för numismatik om Numismatikens dag i Lödöse.

Rut och Bengt Holméns Stiftelse för Numismatik.
Bildades 2015 genom att Bengt och Ruth donerade en summa pengar för att stödja numismatiken i första hand genom att anordna föredrag i numismatiksa ämnen i Västsverige.
Verksamheten i den tidigare Gunnar Holts Stiftelse har avslutats och dess tillgångar har uppgått i den nya stiftelsen

Nya medlemmar, ung som gammal, är välkomna i vår krets och det går bra att kontakta oss via e-post eller brev, adresser nedan.

En ny skrift har utkommit i serien:

Göteborgs Numismatiska Förenings Småskrifter:

Nr 30

Ivar Johnsson som Medaljkonstnär

Av

Bo Gustavsson

Gnf Småskrifter

Förteckning över GNF:s bibliotek


Programmet för Mars 2018
Månadsmöte

Måndagen den 12 Mars kl. 19.00 möte i Missionskyrkan, Övre Hallegatan 27.
(Tvärgata till Virvelvindsgatan) Kyrkans parkeringsplatser disponeras utan kostnad mellan 18.00 – 22.00.
Hållplatser Vågmästareplatsen eller Wieselgrensplatsen
18.00-19.00 möjlighet till köp, byte och försäljning

  1. 18.30-19.00 Visning av auktionsmaterial.
  2. Årsmötesförhandlingar.
  3. Yngve Karlsson – ”Den som gör en resa”, Yngve berättar om sin Kinaresa
  4. Auktion enligt bifogad lista

 

Inför nästa auktion

Skriftliga auktionsanbud för medlemmar i GNF och SNF senast tre dagar före auktionen till: Erik Lie Postadress i kallelsen. E-post: e.lie@telia.com

Ev. inropat material översändes som postförskott vid inköp av sammanlagt mer än 500 kronor. Porto tillkommer.

På månadsmötet bjuder föreningen på kaffe.

 

AKTIVITETER I KLUBBLOKALEN
 (Jungmansgatan 57, Göteborg): strax intill Slottsskogen och Linnéplatsen. Ingång från gatan. Kaffe till självkostnadspris. Tillgång till föreningens bibliotek

ALLMÄNNA SEKTIONEN Värd Birgit Eriksson. 
Sammankomst: 26/3 kl 18:30. Björn Leiditz: Mynt från Mysore i södra Indien.

ANTIKSEKTIONEN Värd Jonas Bring.
Sammankomst: 19/3 kl 18:30. Rolf Sandström: Romersk inflation

MEDALJSEKTIONEN
Inget möte i mars.

POLLETTSEKTIONEN Värd Stefan Jonasson.
Sammankomst: 21/3 kl 18:30 Lars Y. Svensson: Transportpolletter på land

 

Datum för sammankomsterna i föreningslokalen bör betraktas som preliminära, se kallelse för aktuell månad.

Vårens månadsmöten: 12/3, 9/4, 14/5.

Styrelsen sammanträder i föreningslokalen 28/2 1 kl 17:30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jubileumsmedaljen till GNF:s 75-årsjubileum går nu att beställa genom att sätta in 1950:- på föreningens konto 187277-9. För eventuellt emballage och porto tillkommer 100:- per medalj. Ange ”jubileumsmedalj” på betalningsunderlaget.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jubileumsfest
GNF:s 75-årsfest kommer att hållas på Frimurarsalongerna.
Tid: lördagen 27/10 kl. 18:00. Kostnad: 495:-/person. Mer information kommer.
//Jan-Eric

--------------------------------------

ÖVRIGT:

Vi efterlyser fler bra mynt till våra auktioner. Minimipris är nu 20 kr.
Övriga villkor är oförändrade..

Februari månads auktionslista

Åtsidor och Frånsidor:

Arkiv Auktionslistor: Auktionslistor (zipfil)


 


-------God fortsättning önskar styrelsen!--------Myntlänkar
Auktioner och mässor

2018:
24-25/3 MISAB Stockholm
7/4 Myntmässa GNF Göteborg
21/4 Frimynt 2018 Helsingborg
12/5 Myntauktion Myntkompaniet Stockholm 

Webbansvarig: Bo Svensson

Beställning av litteratur och medlemsfrågor kan göras på mail ( Klicka på länken )

Föreningens postadress: Göteborgs Numismatiska Förening
Jungmansgatan 57, 413 11 GÖTEBORG