Göteborgs Numismatiska Förening

Välkommen till vår hemsida

Innehåll

GNFs småskrifter

Månadens_aktiviteter

Ordförande: Funderar och Informerar

December auktionslista

Åtsidor och Frånsidor: November

Arkiv Auktionslistor: Auktionslistor (zipfil)

Myntlänkar

Medlemsfrågor och beställningar

Våra_adresser

Kort om historik och verksamhet

I november 2013 fyllde vi 70 år!
Göteborgs Numismatiska Förening bildades ursprungligen 1943 under namnet Svenska Numismatiska Föreningen "Göteborgsavdelningen" och bestod i början av cirka ett 20-tal medlemmar som träffades en gång i månaden i all enkelhet. Man bytte mynt med varandra och höll små föredrag och hade mindre auktioner där objekt såldes till våra medlemmar.

Sedermera bildades Göteborgs Numismatiska Förening (GNF) som en helt fristående förening och under senare år har föreningens medlemsantal varierat mellan 175-200 personer i huvudsak bosatta i Göteborg och i västra regionen av vårt avlånga land.

GNF har anordnat utställningar under årens lopp både på olika banker och på Göteborgs Sjöfartsmuseum och Stadsmuseet. Vi har haft studieresor och utflykter för medlemmar och anordnat fem myntmässor i Göteborg för allmänheten. Vi ger ut småskrifter angående numismatik och inbjuder ofta föredragshållare från Sverige och utlandet. GNF har under flera år samarbetat med Lödöse Museum och Gunnar Holsts Stiftelse för numismatik om Numismatikens dag i Lödöse.

Rut och Bengt Holméns Stiftelse för Numismatik.
Bildades 2015 genom att Bengt och Ruth donerade en summa pengar för att stödja numismatiken i första hand genom att anordna föredrag i numismatiksa ämnen i Västsverige.
Verksamheten i den tidigare Gunnar Holts Stiftelse har avslutats och dess tillgångar har uppgått i den nya stiftelsen

Nya medlemmar, ung som gammal, är välkomna i vår krets och det går bra att kontakta oss via e-post eller brev, adresser nedan.

Två nya skrifter har utkommit i serien:

Göteborgs Numismatiska Förenings Småskrifter:


Göteborgspolletter nr 31 Av Bo Gustavsson

 

GNF:s Småskrift nr 32 2003-2018
Av Rolf Sandström


Gnf Småskrifter

Förteckning över GNF:s bibliotek


Programmet för Januari 2019
Månadsmöte

Måndagen den 14/1 kl 19.00 möte i Missionskyrkan, Övre Hallegatan 27.
(Tvärgata till Virvelvindsgatan) Kyrkans parkeringsplatser disponeras utan kostnad mellan 18.00 – 22.00.
Hållplatser Vågmästareplatsen eller Wieselgrensplatsen
18.00-19.00 möjlighet till köp, byte och försäljning

1. Bytesafton
2.Inget föredrag
3. Ingen auktion

Inför nästa auktion

Skriftliga auktionsanbud för medlemmar i GNF och SNF senast tre dagar före auktionen till: Erik Lie Postadress i kallelsen. E-post: e.lie@telia.com

Ev. inropat material översändes som postförskott vid inköp av sammanlagt mer än 500 kronor. Porto tillkommer.

På månadsmötet bjuder föreningen på kaffe.

 

AKTIVITETER I KLUBBLOKALEN
(Jungmansgatan 57, Göteborg): strax intill Slottsskogen och Linnéplatsen. Ingång från gatan. Kaffe till självkostnadspris. Tillgång till föreningens bibliotek

ALLMÄNNA SEKTIONEN Värd Birgit Eriksson. 
Sammankomst: 28/1 18:30: Stefan Jonasson – Sachsiska mynt

ANTIKSEKTIONEN Värd Jonas Bring. 
Sammankomst: 21/1 18:30: Jonas Bring – Kariska mynt

MEDALJSEKTIONEN Värd Nina Danielsson
Sammankomst: 7/1 18:30: Bo Gustavsson och Stefan Jonasson – Renässansmedaljer

POLLETTSEKTIONEN Värd Stefan Jonasson.
Sammankomst: 23/1 18:30: Stefan Jonasson – Nattvardspolletter

Datum för sammankomsterna i föreningslokalen bör betraktas som preliminära, se kallelse för aktuell månad.
Vårens månadsmöten: 14/1, 11/2, 11/3, 8/4, 13/5

Styrelsen sammanträder i föreningslokalen preliminärt 6/3 17.00.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boken om göteborgspolletter är klar! av Bo Gustavsson
Nu är boken om göteborgspolletter äntligen klar. Den ingår i GNF:s småskrifter, som den här gången blir en skrift i A4-format på 400 sidor. Bo Gustavsson har skrivit texten med hjälp av bidrag från samlare utom och inom föreningen. Monica Golabiewski Lannby som författade boken om stockholmspolletter har redigerat och Gabriel Hildebrand har tagit bilderna.
Boken tar upp polletter från Göteborg från äldsta tider på 1700-talet fram till nu. Den innehåller beskrivningar av ca 2000 polletter. Den är utformad som de tidigare utkomna böckerna om stockholmspolletter och skånepolletter.
Du kan skaffa boken på något av följande sätt:
Medlemmar i GNF betalar 100 kr + porto 99 kronor till postgiro 187277-9 om du vill ha boken sänd till dig. Boken kan också mot kontant betalning hämtas på medlemsmöten och sektionsmöten.
Den som önskar bli medlem i GNF betalar 100 kr + porto 99 kronor för boken till postgiro 187277-9 och medlemsavgift 200 kronor till postgiro 720675-8. Skicka också ett meddelande till gnf@comhem.se.
Icke medlemmar betalar 350 kronor + porto 99 kronor i förkommande fall till postgiro 187277-9.

 

GNF:s Jubileums småskrift Nr 32 2003-2018 av Rolf Sandström finns för avhämtning för medlemmar på månadsmötena i föreningslokalen och på cirklarna. Den delas även ut på jubileumsfesten. Övriga får den hemskickad per post.

Vår webbredaktör har valt att avgå, och vi kommer att behöva någon som kan ta över arbetet med GNF:S hemsida.

Boken om Elias Brenner kommer att finnas till försäljning på GNF:s mässa 6/4 2019. Pris 300:-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GNF Myntmässa 2019

6/4-2019 GNF 11.00-15.00 Myntmässa Dahlheimers Hus Slottsskogsgatan 12 Göteborg

--------------------------------------

ÖVRIGT:

Vi efterlyser fler bra mynt till våra auktioner. Minimipris är nu 20 kr.
Övriga villkor är oförändrade..

December auktionslista

Åtsidor och Frånsidor: Novembers

Arkiv Auktionslistor: Auktionslistor (zipfil)


 


-------God Jul och Gott Nytt År önskar Styrelsen--------Myntlänkar
Auktioner och mässor

2018 och 2019

26/1 Myntmässa, Sigtuna myntklubb, Märsta
30-31/3 MISAB, Stockholm
6/4 Myntmässa GNF, Dalheimers Hus, Göteborg
27/4 Frimynt, Helsingborg
11/5 Myntauktion, Myntkompaniet, Stockholm

 

  

Webbansvarig: Bo Svensson

Beställning av litteratur och medlemsfrågor kan göras på mail ( Klicka på länken )

Föreningens postadress: Göteborgs Numismatiska Förening
Jungmansgatan 57, 413 11 GÖTEBORG