Göteborgs Numismatiska Förening

En lista med alla GNF Småskrifter finns här.
En lista över GNF bibliotek finns här.
Myntlänkar
Länkar till tidigare auktionslistor och bilder på åt- och frånsidor  
         
         
  2016-02 2017-02
antika  svenska
2018-02
åtsida-frånsida
2019-02
bilder
2020-02
 
2015-03 2016-03 2017-03
åtsida-frånsida
2018-03
åtsida-frånsida
2019-03
bilder
2015-04
åtsida  frånsida
2016-04
åtsida  frånsida
2017-04
åtsida-frånsida
2018-04 2019-04
bilder
2015-05
åtsida  frånsida
2016-05
åtsida  frånsida
2017-05
åtsida-frånsida
2018-05
åtsida-frånsida
2019-05
åtsida  frånsida
2015-10
åtsida  frånsida
2016-10
åtsida  frånsida
2017-10
åtsida-frånsida
2018-10 2019-10
åtsida  frånsida
2020-10
2015-11
åtsida  frånsida
2016-11
åtsida-frånsida
2017-11
åtsida-frånsida
2018-11
åtsida-frånsida
2019-11
åtsida  frånsida
2020-11
2015-12
åtsida  frånsida
2016-12
åtsida-frånsida
2017-12
åtsida-frånsida
2018-12 2019-12
åtsida  frånsida