Göteborgs Numismatiska Förening

En lista med alla GNF Småskrifter finns här.
En lista över GNF bibliotek finns här.
Myntlänkar
Länkar till tidigare auktionslistor och bilder på åt- och frånsidor  
         
  2016-02 2017-02
antika svenska
2018-02
åtsida-frånsida
2019-02
bilder
2020-02
 
2015-03 2016-03 2017-03
åtsida-frånsida
2018-03
åtsida-frånsida
2019-03
bilder
    2022-03
2015-04
åtsida frånsida
2016-04
åtsida frånsida
2017-04
åtsida-frånsida
2018-04 2019-04
bilder
    2022-04
2015-05
åtsida frånsida
2016-05
åtsida frånsida
2017-05
åtsida-frånsida
2018-05
åtsida-frånsida
2019-05
åtsida frånsida
    2022-05
2015-10
åtsida frånsida
2016-10
åtsida frånsida
2017-10
åtsida-frånsida
2018-10 2019-10
åtsida frånsida
2020-10 2021-10
2015-11
åtsida frånsida
2016-11
åtsida-frånsida
2017-11
åtsida-frånsida
2018-11
åtsida-frånsida
2019-11
åtsida frånsida
2020-11 2021-11
2015-12
åtsida frånsida
2016-12
åtsida-frånsida
2017-12
åtsida-frånsida
2018-12 2019-12
åtsida frånsida
  2021-12